ทยอยลงเรื่อยๆนะครับผม ^ ^

**Swords**

 

ดาบในภาคนี้รูปแบบการโจมตีจะเหมือนกันหมดนะครับ แต่จะต่างกันที่ความรุนแรงของการโจมตี   

 

 

**Stringer

 

คำอธิบายเล็กๆน้อยๆ -  เป็นท่าที่เหมาะกับศัตรูบนพื้น จะเป็นการพุ่งเข้าไปแล้วแทงด้วยดาบ จนศัตรูกระเด็น 

วิธีกด -  ขณะอยู่บนพื้นดันอนาล็อคซ้ายไปทิศทางด้านหน้าตัวละคร + กดปุ่ม สามเหลี่ยม

 

**High Time

คำอธิบายเล็กๆน้อยๆ - เหมาะกับศัตรูขนาดเล็กหรือขนาดกลางที่อยู่บนพื้น ใช้ในการงัดศัตรูให้ลอยขึ้นไปกลางอากาศ 

วิธีกด - ขณะอยู่บนพื้นดันอนาล็อคซ้ายไปทิศทางด้านหลังตัวละคร + กดปุ่ม สามเหลี่ยม (หากกดสามเหลี่ยมค้างตัวละครจะลอยตามขึ้นไปด้วย)

 

**Air Attack

คำอธิบายเล็กๆน้อยๆ - ท่านี้เหมาะกับศัตรูประเภทบินอยู่ หรือเป็นการต่อคอมโบจาก High Time ก็ได้ 

วิธีกด -  กดล็อคเป้าหมายขณะอยู่กลางอากาศ + กดสามเหลี่ยม

 

**Helm Break

 

คำอธิบายเล็กๆน้อยๆ - ใช้โจมตีศัตรูที่อยู่บนพื้นด้วยการฟาดลง ส่วนมากจะใช้ต่อจากท่า Air Combo หรือ High Time  

วิธีกด - กดปุ่มสามเหลี่ยมขณะอยู่กลางอากาศ

 

**Bound

คำอธิบายเล็กๆน้อยๆ - การกระแทกศัตรูทำให้เสียหลัก คล้ายๆ Stinger แต่ระยะทางน้อยกว่า

วิธีกด - ขณะที่ขาตัวละครกำลังจะเตะพื้นดิน ให้กด ปุ่มสามเหลี่ยม + ปุ่มล้อคเป้าหมายค้างไว้

 

Sword Combo 

คำอธิบายเล็กๆน้อยๆ  - เป็นเหล่าทวงท่าที่ใช้บ่อยที่สุดและคล่องตัวที่สุด เหมาะที่จะรับมือกับศัตรูได้แทบทุกประเภท

 

**Combo A

วิธีกด - ขณะอยู่บนพื้นกด สามเหลี่ยม , สามเหลี่ยม , สามเหลี่ยม , สามเหลี่ยม

 

**Combo B

วิธีกด - ขณะอยู่บนพื้นกดสามเหลี่ยม 1 ครั้ง + ด้านอนาล็อคซ้ายไปด้านไหนก็ได้ แล้วกดสามเหลี่ยมรัวๆ

 

**Combo C

 

วิธีกด - ขณะอยู่บนพื้นกดสามเหลี่ยม 2 ครั้ง +ด้าอนาล็อคซ้ายไปด้านไหนก็ได้ แล้วกดสามเหลี่ยมรัวๆ

 

**Combo D

วิธีกด - ขณะอยู่บนพื้นกดสามเหลี่ยม 3 ครั้ง + ด้านอนาล็อคซ้ายไปด้านไหนก็ได้ แล้วกดสามเหลี่ยมรัวๆ

 

 

**Gun**

 

Ebolny & Ivory

 

ปืนที่ใช้ได้ดีในทุกสถานการณ์เหมาะกับศัตรูทุกประเภทและมีความคล่องตัวสูง

 

**Fire

 

คำอธิบายเล็กๆน้อยๆ - มีผลทำให้ศัตรูชะงักและตายได้หากยิงอย่างต่อเนื่อง 

วิธีกด- กดสี่เหลี่ยมอย่างต่อเนื่อง ขณะอยู่บนพื้นดิน

 

**Air Fire

 

คำอธิบายเล็กๆน้อยๆ - เหมาะสำหรับการชะลอการตกสู่พื้นดินช้าลง และใช้โจมตีได้ดีขณะอยู่กลางอากาศ 

วิธีกด- ขณะที่ลอยกลางอากาศ กดสี่เหลี่ยมรัวๆ

 

**Rain Storm 

 

คำอธิบายเล็กๆน้อยๆ - เหมาะสำหรับการโจมตีศัตรูบนพื้นขณะที่เราอยู่กลางอากาศ แต่จะโจมตีได้ที่ละ 1 ตัวและโอกาศโดนมีน้อย

วิธีกด- ขณะที่กระโดดสองจังหวะ ให้กดสี่เหลี่ยมต่อเนื่อง

 

**Twosome Time

คำอธิบายเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับท่า - เหมาะสำหรับสถานการณ์ที่ศัตรูล้อมรอบ จะช่วยให้ศัตรูเข้าถึงตัวยากขึ้น

วิธีกด - ขณะที่อยู่ภายในวงล้อมศัตรู กดล็อคเป้าหมายค้างไว้ + สี่เหลี่ยม + ทิศทางที่ต้องการจะยิง

 

**Shot Gun**

ปืนที่มีแรงอัดสูงและมีความคล่องตัวพอสมควร ใช้ในการโจมตีศัตรูที่บินอยู่หรือพวกบอสต่างๆได้เป็นอย่างดี

 

**Fire

คำอธิบายเล็กๆน้อยๆ - เหมาะกับการโจมตีศัตรูที่อยู่บนพื้น ยิ่งยิงในระยะใกล้มากเท่าไหร่ความรุนก็มากขึ้นเท่านั้น 

วิธีกด - กดสี่เหลี่ยมขณะอยู่บนพื้น

 

**Air Fire

คำอธิบายเล็กๆน้อยๆ - เป็นท่าใช้กับศัตรูประเภทที่บินอยู่หรือบอสที่บินอยู่ได้ดี 

วิธีกด - กดสี่เหลี่ยมขณะลอยกลางอากาศ

 

**Twosome Time

คำอธิบายเล็กๆน้อยๆ - เป็นท่าที่ใช้ขณะที่ศัตรูล้อมรอบ ทำให้ศัตรูเข้าถึงตัวได้ยากขึ้นและโจมตีได้หลายตัว

วิธีกด - ขณะอยู่ในวงล้อมศัตรู กดล้อคเป้าหมาย+สี่เหลี่ยม+ปุ่มทิศทางที่ต้องการจะยิง

 

**Fire works

คำอธิบายเล็กๆน้อยๆ - โจมตีศัตรูรอบๆที่อยู่ตัวละคร เหมาะกับสถานการณ์ศัตรูรายล้อม

วิธีกด - กดโจมตีด้วยดาบ 2 ครั้ง แล้วตามด้วย กดยิงปืนลูกซอง

Machine Gun

ปืนที่มีอัตราการยิงที่เร็วที่สุดในบรรดาปืนทั้งหมด แต่ก็แลกมาด้วยพลังโจมตีตีที่ต่ำเช่นกัน เหมาะกับการใช้โจมตีศัตรูให้ชะงักแล้วค่อยตามไปซ้ำด้วยอาวุธหนักๆอย่างได้ผล

**Fire

คำอธิบายเล็กๆน้อยๆ - เป็นการโจมตีขั้นพื้นฐานและได้ผลดีที่สุดของปืนชนิดนี้

วิธีกด - กดปุ่ม สี่เหลี่ยมรัวๆขณะอยู่บนพื้น

**Air Fire

คำอธิบายเล็กๆน้อยๆ - เป็นการยิงโจมตีศัตรูกลางอากาศ ซึ่งก็ได้ผลดีเช่นกัน สามารถช่วยให้ชะลอการตกลงสู่พื้นได้ช้าลง

วิธีกด - ขณะอยู่กลางอากาศ กดปุ่ม สี่เหลี่ยมรัวๆ

Rocket Launcher

ปืนที่มีพลังทำลายล้างสูงสุดในบรรดาอาวุธปืนทั้งหมด แต่ด้วยการโจมตีที่ค่อนข้างช้าจึงอาจไม่เหมาะกับศัตรูที่มีการเคลื่อนไหวเร็ว ปืนชนิดนี้เหมาะกับการโจมตีศัตรูตัวใหญ่ๆ ระดับบอส ฯ

**Fire

คำอธิบายเล็กๆน้อยๆ - การโจมตีขั้นพื้นฐานของปืน มีความรุนแรงอยู่พอตัว

วิธีกด - กดปุ่ม สี่เหลี่ยม ขณะอยู่บนพื้น

Air Fire

เนื่องจากปืนนี้มีน้ำหนักมาก จึงไม่สามารถใช้ยิงกลางอากาศได้ แต่ตัวละครจะใช้ปืน ในการโจมตีแทน ไม่เหมาะกับการใช้โจมตีศัตรูแบบตรงๆ แต่เหมาะกับการใช้ชะลอให้ตกสู่พื้นดินช้าลงมากกว่า

วิธีกด - ขณะอยู่กลางอากาศกดปุ่ม สี่เหลี่ยมรัวๆ

Twosome Time

คำอธิบายเล็กๆน้อยๆ - เป็นท่าที่ใช้ขณะที่ศัตรูล้อมรอบ ทำให้ศัตรูเข้าถึงตัวได้ยากขึ้นและโจมตีได้หลายตัว

วิธีกด - ขณะอยู่ในวงล้อมศัตรู กดล้อคเป้าหมาย+สี่เหลี่ยม+ปุ่มทิศทางที่ต้องการจะยิง

 

 

 

 

**Abilities**

 

**Lock on

 

คำอธิบายเล็กๆน้อยๆ - ใช้ในการเล็งล้อคเป้าหมายศัตรูที่ต้องการจะโจมตีโดยการกดปุ่ม L1 ค้างไว้ และยังใช้ในการกดท่าบางท่าได้อีกด้วย

วิธีกด -กด L1 ค้างไว้ 

 

**Roll

คำอธิบายเล็กๆน้อยๆ - ใช้ในการหลบหลีกศัตรู มีความต่อเนื่องสูง สามารถกลิ้งได้เรื่อยๆไม่จำกัด 

วิธีกด - กดวงกลม + ปุ่มทิศทางที่ต้องการจะเคลื่อนที่ไป 

 

 

**Side Roll 

 

คำอธิบายเล็กๆน้อยๆ - ใช้ในการหลบการโจมตีจากศัตรูที่ล็อคเป้าหมายไว้

วิธีกด - กดวงกลม + ล็อคเป้าหมายค้างไว้ + ดันอนาล็อคในทิศทางที่ต้องการจะเคลื่อนที่ไป

 

**Jump

คำอธิบายเล็กๆน้อยๆ - ช่วยให้หลบหลีกการโจมตีและเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัวขึ้น

วิธีกด -กดปุ่มกากบาทขณะอยู่บนพื้น

 

**Run Wall

คำอธิบายเล็กๆน้อยๆ - เป็นการวิ่งไต่กำแพง เพื่อไปยังพื้นที่ต่างๆหรือหลบหลีกการโจมตีของศัตรู สามารถใช้ผสมกับท่า Air Hike หรือ Kick jump จะทำให้มีความคล่องตัวมากขึ้น

วิธีกด - กดวงกลมขณะอยู่ใกล้กำแพง

 

**Run Wall 2

คำอธิบายเล็กๆน้อยๆ - เหมือน Run Wall แต่จะเป็นการวิ่งในแนวแทยง 

วิธีกด - กดวงกลมขณะอยู่ใกล้กำแพงในแนวแทยง

 

**Kick Jump

 

คำอธิบายเล็กๆน้อยๆ - เป็นการกระโดดชิงกำแพง ช่วยให้การหลบหลีกคล่องตัวขึ้นและสามารถขึ้นเก็บไอเท็มที่อยู่สูงๆได้

วิธีกด - ขณะอยู่ใกล้กำแพง ให้กดปุ่ม กากบาทเพื่อกระโดดชิงกำแพงขึ้นไปได้อีกจังหวะ

 

**Air Hike

คำอธิบายเล็กๆน้อยๆ - ใช้ในการหลบหลีกศัตรูขณะลอยกลางอากาศซึ่งเป็นเป้านิ่ง และช่วยให้ควมคุมทิศทางการหลบหลีกให้คล่องขึ้นด้วย สามารถใช้สกิลนี้กระโดดขึ้นไปในที่สูงๆเพื่อไปเก็บไอเท็มก็ได้อีกเช่นกัน

วิธีกด - กดกระโดดอีก 1 ครั้งขณะอยู่กลางอากาศ

 

**Devil Trigger 

คำอธิบายเล็กๆน้อยๆ  -  การแปลงร่างนั้น จะช่วยเพิ่มความรุนแรงและทวงท่าของการโจมตีซึ่งรูปแบบจะเปลี่ยนไปแต่ยังคงวิธีกดเหมือนเดิม และยังช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตอีกด้วย โดยแถบแปลงร่างดูได้จากหลอดใสๆใต้หลอดพลังชีวิต ซึ่งต้องให้เต็ม 1 ช่องขึ้นไปถึงจะเรียกใช้ร่างแปลงได้ เก็บสะสมได้โดยการใช้ไอเท็ม Devil Star เติม หรือจากการต่อสู้กับศัตรูและการได้รับความเสียหาย ในภาคนี้รูปแบบการโจมตีของ Devil Trigger จะขึ้นอยู่กับ Amulet ที่ใช้

วิธีกด - กด L1 ในใช้แปลงร่าง

 

ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยจ้า  มีอะไรเพิ่มเติมได้เลยนะครับ เพราะสกิลภาค 2 มันกดยากดีแท้

 

Credit : ไม่มีเครดิท ภาพก็นั่งแคปเองมือหงิก

 

edit @ 3 Sep 2009 14:03:55 by Kiloe

edit @ 3 Sep 2009 14:11:25 by Kiloe

 

 

ORB - ไอเท็มจำพวกโอ๊บ 

 

- Red Orb 

 

ประโยชน์ : ใช้นำไปซื้อ Items ช่วยเหลือต่างๆ เช่น Vital Star , Devil Star , Purple Orb , Gold Orb เป็นต้น

จุดเก็บ : หาได้ทั่วไปจากการกำจัดศัตรู , ตามสถานที่ , ตามสิ่งของต่างๆ

เก็บได้สูงสุด :  9999999 ชิ้น

 

- Green Orb

ประโยชน์ : ช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตทันทีที่เก็บ จะฟื้นฟูมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาด  และได้ Red Orb เพิ่มนิดหน่อย

จุดเก็บ : หาได้ตามสิ่งของ , สถานที่ต่างๆ , การกำจัดศัตรู โดยส่วนมากจะเป็นแบบสุ่ม

เก็บได้สูงสุด :  -

- White Orb

 

ประโยชน์ : ช่วยฟื้นฟูเกจแปลงร่างทันทีเก็บ จะฟื้นฟูมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาด และได้ Red Orb เพิ่มนิดหน่อย

จุดเก็บ : หาได้ตามสถานที่ต่างๆ , ตามสิ่งของ , หรือศัตรู โดยส่วนมากจะเป็นแบบสุ่ม 

เก็บได้สูงสุด : - 

- Blue Orb

 

ประโยชน์ :  ช่วยเพิ่มหลอดพลังชีวิตให้ยาวขึ้น 1 ชิ้น ต่อ 1 ช่อง

จุดเก็บ : หาซื้อได้ตามรูปปั้น Divinity Statue สามารถซื้อได้สูงสุด 6 ชิ้น โดยราคาจะแพงขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่ซื้อ

เก็บได้สูงสุด :  6 ชิ้น 

- Blue Orb Frangment

 

ประโยชน์ : ครบ 4 อันจะกลายเป็น Blue Obe

จุดเก็บ : หาได้ตามสถานที่ต่างๆในเกมส์

เก็บได้สูงสุด : 4 ชิ้น 

- Purple Orb

ประโยชน์ : ช่วยเพิ่มหลอดพลังปีศาจให้ยาวขึ้น 1 ชิ้น ต่อ 1 ช่อง

จุดเก็บ : หาซื้อได้ที่ Divinity Statue เท่านั้น สามารถซื้อได้สูงสุด 7 ชิ้น และจะแพงขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่ซื้อ

เก็บได้สูงสุด :  7 ชิ้น

- Gold Orb

 

ประโยชน์ :  ช่วยฟื้นพลังชีวิตจนเต็ม หลังจากพลังชีวิตหมด ช่วยให้ไม่ต้องไป Continue ที่ CheckPiont

จุดเก็บ :   ตามสถานที่ต่างๆ หรือหาซื้อตามรูปปั้น Divinity Statue  โดยราคาจะแพงขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่ซื้อ

เก็บได้สูงสุด :  3 ชิ้น

 

Items - ไอเท็มช่วยเหลือยากฉุกเฉิน

 

- Vital Star S

ประโยชน์  :  ฟื้นฟูพลังชีวิต 3 ช่อง

จุดเก็บ  :  หาได้ตามสถานที่ต่างๆ หรือซื้อตามรูปปั้น Divinity Statue  โดยจะแพงขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่ซื้อ

เก็บได้สูงสุด  :   30 ชิ้น

 

- Vital Star M

ประโยชน์  :  ฟื้นฟูพลังชีวิต 10 ช่อง

จุดเก็บ  :  หาตามสถานที่ต่างๆ หรือ ซื้อตามรูปปั้น Divinity Statue โดยจะแพงขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่ซื้อ

เก็บได้สูงสุด  :  30 ชิ้น

 

- Vital Star L

 

ประโยชน์  :  ฟื้นฟูพลังชีวิต 20 ช่อง

จุดเก็บ  :  ซื้อได้ตาม Divinity Statue  โดยจะแพงขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่ซื้อ

เก็บได้สูงสุด  :  30 ชิ้น

 

- Devil Star S

 

ประโยชน์  :  ฟื้นฟูเกจแปลงร่างปีศาจ 5 ช่อง

จุดเก็บ  :  ตามสถานที่ต่างๆ หรือ ซื้อตามรูปปั้น Divinity Statue  โดยจะแพงขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่ซื้อ

เก็บได้สูงสุด  :  10 ชิ้น

 

- Devil Star L

 

ประโยชน์  :  ฟื้นฟูเกจแปลงร่างปีศาจ 10 ช่อง

จุดเก็บ  :  ซื้อได้ตามรูปปั้น Divinity Statue โดยจะแพงขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่ซื้อ

เก็บได้สูงสุด  :  10 ชิ้น

 

- Holy Water

 

ประโยชน์  :  ใช้โจมตีศัตรูทั้งฉาก

จุดเก็บ  :  ตามสถานที่ต่างๆ หรือ ซื้อตามรูปปั้น Divinity Statue  โดยจะแพงขึ้นเรื่อยๆ ทุกครั้งที่ซื้อ

เก็บได้สูงสุด  :  30 ชิ้น

 

Key Items - ไอเท็มผ่านฉากต่างๆและสกิลพิเศษ

 

- Proud Soul

ประโยชน์  :  ใช้ในการซื้อสกิลท่าโจมตีใหม่ๆ

จุดเก็บ  :  ได้จาก Stylish ในการต่อสู้ ยิ่งสู้ได้ Stylish เยอะเท่าไหร่ก็จะได้ Pround Soul เยอะเท่านั้น

เก็บได้สูงสุด  :  999999 ชิ้น

 

- Evil Lagacy  (Nero)

ประโยชน์  :  จะได้สกิล  Snacth ที่ทำให้มือปีศาจ ยืดไปดึงสิ่งของหรือศัตรูได้ ( R1 ล็อคเป้า + วงกลม) และยังนำไปใช้ในจุด Hell Boundเพื่อใช้ผ่านพื้นที่ต่างๆได้อีกด้วย

จุดเก็บ  :  อยู่ใน Mission 2 ห้อง Cathedral  ตรงเสาร์แสงด้านในสุดของห้อง

เก็บได้สูงสุด  :  -

 

- Anime Mercury  ( Nero )

ประโยชน์  :  ทำให้มือปีศาจสามารถใช้ ลูกข่าง Gyro Blade ได้โดยการ Buster ใส่ ซึ่งจะนำไปใช้เพื่อผ่าน Mission 4 , 5 , 7

จุดเก็บ  :  Mission 3 ห้อง Library ด้านในห้องลับ

เก็บได้สูงสุด  :  -

 

- Rusalka Corpse  ( Nero )

ประโยชน์  :  ใช้ค้นหาไอเท็มหรือมิชชั่นลับที่ซ่อนอยู่ได้ โดยสังเกตุจากมือปีศาจทจะมีแสงและเสียงวิ้งๆ ยิ่งมีแสงและเสียงมากก็ยิ่งเข้าใกล้จุดที่มีไอเท็มหรือมิชชั่นลับ

จุดเก็บ  :  หลังจากชนะ บอสกบ บาล (Bael) ใน Mission 04

เก็บได้สูงสุด  :  -

 

 

- Wing Talisman

ประโยชน์  :  ทำให้ใช้แท่นกระโดดสีแดง เพื่อผ่าน Mission  5 , 6 , 16 , 18

จุดเก็บ  :    Mission 05 ในโพรงลับ Spiral Well  เสาร์แสงด้านในสุดของโพรง

เก็บได้สูงสุด  :  -

 

Sephirotic Fruit  ( Nero )

ประโยชน์  :   ใช้ละลายต้นไม้ปีศาจที่ปิดกั้นเส้นทางใน Mission 8 โดยการ Buster ใส่

จุดเก็บ  :   ได้จากการเอาชนะบอส อีคิน่า (Echidna)

เก็บได้สูงสุด  :  -

 

- Aegis Shield  ( Nero )

ประโยชน์  :   สามารถใช้ท่า Hold หรือท่าแบกศัตรูมาเป็นโล่ป้องกันได้ โดยการกด Buster ใส่ศัตรูแล้วกดค้างไว้

จุดเก็บ  :  ได้จากการชนะบอส เครโด (Credo)

เก็บได้สูงสุด  :  -

 

- Key Of Cronus

ประโยชน์  :  กุญแจที่ทำให้เวลารอบตัวเราช้าลงเมื่อน้ำไปใช้กับแท่น โดยการกด Buster ใส่ ซึ่งต้องใช้ผ่านบางจุดใน Mission 9 , 10 , 12

จุดเก็บ  :  Mission 9 ห้อง Key Chamber เสาร์เเสงภายในห้อง

เก็บได้สูงสุด  :  -

 

 

 

edit @ 18 Aug 2009 10:21:34 by Devil May Cry Fansite

ขอแยกไว้อีกเอนทรี้เพราะอาวุธของป๋าดันเยอะมากมาย  ผิดพลาดประการใดขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับ

** Dante

ดันเต้ แห่ง Devil May Cry พระเอกตลอดกาลของ ซีรีย์ !! แต่ภาคนี้ต้องยอมหลีกทางในน้องใหม่อย่างนีโร่ขึ้นแท่นพระเอกแทน เพราะสังขารไม่เอื่อ (จขบ โดนคนอ่านเตะคอหัก) แต่ถึงจะกลายเป็นป๋าแล้ว แต่ความยียวนกวนปราสาทและความเท่ห์+เทพ ยังไม่จางหาย

เริ่มกันที่ .....

** Rebellion !!- ดาบจอมกบฏ

 

อาวุธคู่กายของป๋าดันมาตั้งนานนม(ยกเว้นภาคแรก) เป็นดาบของผู้เป็นพ่อ หรือสปาด้า มอบให้แก่ดันเต้ เป็นดาบที่ใช้ได้ดีในทุกสถานการณ์และยังมีความรุนแรงอยู่พอตัวทีเดียว  แต่สิ่งที่ดาบมักทำกับเจ้าของคือ ดันเต้มักจะโดนดาบนี้เสียบตลอด (ไม่ใช่เพราะป๋ายอมให้คนอื่นเขาเสียบหรอกเรอะ) นี่ก็คงเป็นความหมายของดาบ "จอมกบฏ" ตามชื่อของมัน

**The Power Of Rebellion !!

ดาบนี้มักใช้ในการต่อสู้กับศัตรูที่มีความคล่องตัวหรือรวดเร็วจะรับมือได้ดี เพราะเป็นดาบที่คล่องตัวและแทบไม่มีช่องโหว่ใดๆเลย และยังมีท่าโจมตีระยะไกลที่รุนแรงอีกด้วย ซึ่งหากผสมผสานกับ Style Swodmaster และ Trickstar ด้วยจะทำให้สามารถโจมตีเป็นชุดกลางอากาศได้อย่างอิสระ เหมาะกับใช้ผสมกับสกิล Enemy Step เป็นอย่างดี

 

** Gilgamesh - หมัดอสรพิษ!!

 

กิลกาเมซ คืออาวุธระยะประชิดที่ได้จากบอส อคิน่า(Echidna)  เน้น ต่อย เตะเป็นหลัก เป็นอาวุธที่มีพลังทำลายล้างที่น่ากลัวถึงขนาดฆ่าบอสบางตัวได้ในการโจมตีเพียงครั้งเดียว  

**The Power One Kill in 1 Hit  !!

กิลกาเมซเป็นอาวุธที่น่ากลัว สามารถชาร์จเพิ่มความรุนแรงในการโจมตีได้ทุกขณะ แต่การโจมตีที่เชี่องช้าและมีช่องโหว่ก็เป็นจุดด้อยที่ทำให้รับมือกับศัตรูบางประเภทได้ไม่ดีนัก กิลกาเมซมักเหมาะใช้กับศัตรูที่ชักงักหรือมึนงงอยู่ เช่น บอสขณะมึนงง หรือเจ้าผีผ้าคุลม (Mephisto) ตอนตกจากผ้าคลุม เป็นต้น ทวงท่าแต่ละท่าของมันออกแบบมาเพื่อความรุนแรงโดยสมบรูณ์ เช่น ท่า Real Impack ซึ่งเป็นท่าที่มีพลังทำลายล้างขนาดฆ่าบอสได้ในครั้งเดียว หรือท่า Kick 13 ก็เช่นกัน ซึ่งหากผสมผสานกับร่าง Devil Trigger ด้วยแล้วจะช่วยเพิ่มท่วงท่าที่รุนแรงถึงขีดสุดได้

Tip** ทุกครั้งที่ใช้ทวงท่าของ กิลกาเมซนั้น ในจังหวะก่อนจะโจมตีออกไป ให้กดแปรงร่างทันที หากจังหวะถูกต้องจะช่วยเพิ่มความรุนแรงของท่านั้นๆอย่างหมาศาล (หลักการเดียวกับท่า Real Impack)

 

**Lucifer - ลูกดอกเวทย์มนต์

 

ลูซิเฟอร์เป็นอาวุธที่ได้จากบอส เบเรียล (Berial) ของเล่นใหม่จากภาค 4 เป็นอาวุธที่เน้นการปักลูกดอก (คล้ายๆดาบ Sommon Swod ของเวอร์จิลในภาค 3)

 

** The Power Of Sommon !! 

เป็นอาวุธที่มีความรุนแรงพอตัว จะเน้นที่การปักลูกดอกใส่ศัตรูและระเบิดลูกดอกเพื่อโจมตี เป็นอาวุธที่ทำให้ศัตรูเสียหลักได้ดีและมีความคล่องตัวสูง ลูซิเฟอร์เหมาะกับศัตรูทุกประเภทและศัตรูที่เป็นกลุ่มใหญ่ หากผสม Style Swodmaster จะช่วยทำให้เพิ่มจำนวนลูกดอกได้มากขึ้นกว่าเดิม

 

 

**Yamato - ดาบยามาโตะ

 

เดิมเป็นดาบของ เวอร์จิลใน DMC3 ดันเต้ต้องการได้ดาบนี้คืน เพราะจะได้ไม่มีใครนำไปใช้ในทางที่ผิดได้อีก จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ดันเต้มาที่ เมืองฟอลทูน่าด้วย รูปแบบ ของยามาโตะจะไม่ใช่อาวุธทั่วไป แต่จะเป็น Style ซึ่งหลังจากเราเล่นจนได้ดาบยามาโตะมาใช้แล้ว สามารถกด Style อะไรก็ได้ซ้ำ 2 ครั้งเพื่อเรียกใช้ ดาบยามาโตะ

**The Power Of Dimention !!

เป็นอาวุธที่ทำมาเพื่อขายสกิล Enemy Step อย่างแท้จริง อาวุธนี้เหมาะกับใช้ผสมกับสกิล Enemy Step ที่สุด เพราะจะสร้างเป็นท่วงท่าที่รุนแรงที่ไร้ขีดจำกัดออกมาได้ หรือเรียกว่า Jump Cancel นั่นเอง ยามาโตะยังเหมาะกับการใช้ต่อสู้กับรูปปั้นเซเวียร์ โดยการใช้ท่า Slash Dimention ในการโจมตีลูกแก้วบนตัวมัน และท่า Slash Dimention ยังเหมาะกับการโจมตีศัตรูเป็นกลุ่มได้ดีอีกด้วย

 

**Ebony & Ivory - ปืนคู่ขาวและดำ

อาวุธปืนคู่กายของดันเต้มาตั้งแต่ภาคแรก ลักษณะเป็นปืนพกคู่ขาวและดำ (ไม่แน่ใจว่า Ebony หรือ Ivory เป็นสีขาวหรือดำกันแน่ ) จากเท่าที่สังเกตุดันเต้มักใช้ปืนสีขาวในการจัดการบอส ถ้าให้ผมคาด ปืนสีดำคือการส่งศัตรูให้ลงนรก แต่ปืนสีขาวเป็นการส่งศัตรูไปสู่สุคติ ซึ่งนั่นหมายความว่าป๋าดันก็ไม่ได้หน้ายิ้มใจโหดซะทีเดียว (มั่วแหลกครับท่าน) เป็นปืนที่แม้มีความรุนแรงต่ำ แต่ความคล่องตัวของมันนั้นไม่ธรรมดา

**The Power Of Fire !!

ปืนนี้เหมาะกับใช้ในการชะลอให้ร่วงลงสู่พื้นดินช้าลงขณะลอยกลางอากาศ มีความรุนแรงต่ำ แต่หากอัพ Charge Shot เสริมด้วยจะช่วยเพิ่มความรุนแรงขึ้น แม้ไม่มากนักแต่ก็ช่วยให้ศัตรูชะงักได้ดีนักแล  อย่างไรก็ตามปืนชนิดนี้เหมาะกับการใช้ผสมกับ Style Gunlinger ซึ่งหากใช้ผสมผสานกันก็จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวมากขึ้น เช่นท่า Rain Storm สามารถลากเอาไอ้ผีผ้าคลุม (Mephisto) ตกจากผ้าคลุมได้เลยทีเดียว

Tip** ปืนทุกชนิดที่ดันเต้ใช้ หากแปรงร่างขณะโจมตีจะเป็นการใช้ Charge Shot โดยอัตโนมัติ หรือการใช้ชุด Atomatic ก็จะเป็นการชาร์จให้เองโดยอัตโนมัติ

 

**Coyote A - ลูกซองแฝดโคโยเต้

 

ลูกซองแฝด เป็นอาวุธที่มีใช้ตั้งแต่เริ่มเกมส์ มีความรุนแรงพอตัว เหมาะกับการใช้เป่าศัตรูในเสียหลักได้ดีเยี่ยม

 

**The Power Of Wolf

เป็นปืนที่เหมาะกับทุกสถานณ์การ เหมาะกับการโจมตีให้ศัตรูเสียหลักกลิ้งลงไปนอน หากอัพสกิล Chage Shot เสริมด้วยจะช่วยเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น ปืนนี้ควรใช้ขณะกลางอากาศเพราะจะยิงได้ไวกว่าอยู่บนพื้นดินมาก นอกจากนี้ยังเป็นอาวูธที่รับมือเจ้าบริซจอมโหดได้ดีที่เดียว ซึ่งหากผสมกับ Style Gunlinger ด้วยจะทำให้การโจมตีหลากหลายขึ้นมาก นอกจากนี้การผสมผสานด้วย Style Trickstar ก็ช่วยเพิ่มความคล่องแคล่วและลงตัวได้ดียิ่งขึ้น

 

** Pandora Box - กล่องสารพัดนึก

แพนโดร่า คือกล่องที่รวมเอา ความทุกข์ ความเจ็บปวด ความเศร้าโศรกทั้งหมดไว้ ตามตำนานเทพนิยายกรีก ในเกมส์เราจะได้มันมาจากการเอาชนะเจ้า ดาก้อน (Dagon) เป็นอาวุธปืนที่มีความรุนแรงที่สุดในบรรดาอาวุธประเภทปืนทั้ง 3 ชิ้น

** The Power Of 666 !! 

แพนโด่เราเป็นอาวุธปืนที่รุนแรงที่สุด มันเหมาะใช้กับการต่อกรกับศัตรูที่แข็งแกร่งจำพวกบอสได้ดีทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นท่า PF398 Revenge ซึ่งจะเป็นการใช้ป้อมปืนเลเซอร์ ยิงออกไปแนวตรงก็รุนแรงอยู่พอตัว แต่ข้อเสียคือมันมีการโจมตีที่เชื่องช้าไม่มีความต่อเนื่อง จึงอาจไม่เหมาะกับศัตรูที่มีความรวดเร็ว หากเราผสมผสานกับ Style Gunlinger จะช่วยเพิ่มท่วงท่าที่รุนแรงและเห็นผลชะงักได้ ยกตัวอย่างเช่น ท่า PF666 Omen ซึ่งจะใช้แสงในการโจมตีศัตรูทั้งฉากให้ลงไปนอนได้ทันที แน่นอนรวมถึงเจ้าบริซจอมโหดด้วย แต่ด้วยระยเวลาในการเปิดใช้ท่าที่ค่อนข้างนานจึงเป็นช่องโหว่ใหญ่ หรือท่า PF594 Argument ซึ่งเป็นท่าตั้งป้อมมิซซายด์ ซึ่งเป็นท่าที่มีความรุนแรงสูงสุด

Tip ** แพนโด่ร่าจะใช้แทบสีชมพูใต้หลอดพลังชีวิตในการเสริมความรุนแรงของทวงท่าที่ใช้ใน Style Gunlinger เก็บสะสมได้จากการใช้ท่วงท่าต่างๆของแพนโดร่า ท่าที่เหมาะที่สุดคือ PF262 Jealousy ที่เป็นการยิงปืนกลกลางอากาศ จะทำให้เก็บสะสมได้รวดเร็ว  ยิ่งแทบมีมาก ความรุนแรงก็มากตามไปด้วย เช่นท่า PF594 Argument หากใช้ตอนแทบเต็มจะสามารถลอยได้นานและมีความรุนแรงถึงขนาดถล่มบอสให้ตายได้ในเวลาอันสั้น อย่างไรก็ตามแทบนี้จะลดลงเรื่อยๆขณะใช้งานท่าต่างๆของ Style Gunlinger ด้วยแพนโดร่า กรณีที่ใช้ชุด Super แทบนี้จะใช้ได้ไม่จำกัด

 

 

-----------------------------------------

 

*Style Action*

 

ระบบ สไตร์ คือสิ่งที่จะช่วยให้ผู้เล่น สามารถเล่นเกมส์ได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น เช่น ใช้ผ่านพื้นที่ต่างๆ ใช้หลบหลีกศัตรู เป็นต้น  นับว่าเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กับอาวุธเลยทีเดียว ในภาคนี้ สไตร์จะเป็นแบบ เรียลไทม์หรือก็คือสามารถเปลี่ยน สไตร์ได้ตลอดเวลานั่นเอง

Style  Trickstar (กดปุ่ม ^ ใน D-Pad )

 

ทริคสตาร์  คือ สไตร์ที่เน้นการเคลื่นไหวที่คล่องตัวเป็นหลัก สามารถนำไป ผ่านจุดต่างๆ , หลบหลีกการโจมตีของศัตรู , เคลื่อนที่เข้าหาศัตรูก็ได้ นับว่าเป็นสไตร์ที่ใช้บ่อยที่สุด โดยฉเพาะในระดับความยากสูงๆ

 

Style  Swordmaster (กดปุ่ม > ใน D-Pad)

ซอร์ดมาสเตอร์ คือ สไตร์ที่เน้นการโจมตีด้วยอาวุธระยะประชิดเป็นหลัก เหมาะกับการเข้าหาศัตรูเพื่อโจมตี และช่วยเสริมทวงท่าต่างๆของแต่ละอาวุธให้มากขึ้นและรุนแรงขึ้น และยังใช้ผสมกับ Enemy Step ได้ดีอีกด้วย

 

Style  Gunslinger (กดปุ่ม < ใน D-Pad)

 

กันลินเจอร์  คือ  สไตร์ที่เน้นการจู่โจมด้วยปืน สไตร์นี้เมื่อใช้ผสมกับอาวุธปืนแล้วจะสร้างเป็นทวงท่าสุดเท่ห์และรุนแรงอย่างมหาศาลได้ โดยจะแถบสีชมพูใต้หลอดพลังชีวิต ซึ่งเป็นแถบในการใช้ท่าของกล่องแพนโด่าขณะใช้สไตร์นี้นั้นเอง

 

 

Style Royal Guard (กดปุ่ม V ใน D-Pad)

 

รอยัลการ์ด  คือ  สไตร์ที่เน้นการป้องกัน ในผู้เล่นธรรมดาอาจไม่ค่อยได้ใช้นัก แต่หากเป็นผู้เล่นระดับสูงสไตร์นี้จะมีความสำคัญมากสไตร์หนึ่งเลยทีเดียว เพราะมันใช้ได้ทั้งป้องกัน และสวนการโจมตีกลับได้ โดยอาศัยจังหวะตอนศัตรูจะโจมตีแบบเฉียดฉิว ซึ่งจะทำให้ใช้ท่าได้สมบรูณ์  สไตร์นี้จะมีแถบสะสมสีเหลืองอยู่ใต้ แถบสไตร์ซึ่งจะใช้ในการเพิ่มความรุนแรงของท่า Royal Release หรือนำไปใช้เป็นร่างแปลง Deadnaught ให้ยาวนานขึ้น โดยการเก็บสะสมต้องใช้ท่า Block หรือ Royal Block นั่นเอง

 

Style Dark Slayer (กดปุ่ม Style อะไรก็ได้ซ้ำกัน 2 ครั้ง)

ดาร์คสเลเยอร์  คือ  สไตร์ดาบยามาโตะ เมื่อเรียกใช้สไตร์นี้จะสารมารถใช้ดาบยามาโตะโด้  เป็นสไตร์ที่ไม่มีทวงท่ามากนัก เหมาะกับการใช้ควบคู่กับสกิล Enemy Step และการโจมตีศัตรูเป็นกลุ่ม ได้เป็นอย่างดี

 

**ในตอนแรกอาจสับสนกับการเปลี่ยนสไตร์สลับไปมา แต่พอเล่นไปสักพักก็จะชินเองครับ ซึ่งควรเลือกสไตร์ให้เหมาะกับสถานการณ์ด้วย  ในผู้เล่นบางคนอาจจะผสมสไตร์สลับไปมาระหว่างทำคอมโบเพื่อได้ทวงท่าหลากหลายไม่เลวทีเดียวครับ

 

ขอบคุณภาพจาก www.gamespot.com  -/\-

 

edit @ 18 Aug 2009 11:41:31 by Devil May Cry Fansite

edit @ 18 Aug 2009 15:57:20 by Devil May Cry Fansite

edit @ 18 Aug 2009 16:09:17 by Devil May Cry Fansite

**Nero 

สำหรับตัวละครหน้าใหม่ไฟแรงอย่างนีโร่นั้น แน่นอนว่าสไตร์การต่อสู้ก็ต้องใหม่ด้วยเช่นกัน  โดยอาวุธของพี่แกถึงจะมีน้อยชิ้นแต่ก็ไม่ธรรมดานะเออ

**Red Queen - ดาบราชินีแดง

เดิมทีเป็นดาบของ The Order และผู้ที่จะใช้มันได้ต้องเป็นนักรบชั้นสู้ทีเดียว แต่ที่นีโร่ได้ใช้นี่คงเพราะมันฉุกเฉินมากกว่า

**The Power Of Exceed !! 

ดาบนี้ดูผิวเผินก็เหมือนดาบ คมเดียวธรรมดาๆ แต่ผู้ผลิตเกมส์ภาคนี้ ไม่ยอมให้มันธรรมดา จึงเพิ่มส่วนที่เหมือนคันเร่งเมอเตอร์ไซด์เข้าไปด้วย  แล้วมันแปลกยังไง?   มันจะไปช่วยเพิ่มความรุนแรงและทวงท่าในการโจมตีน่ะสิ เทคนิคนี้เรียกว่า Exceed มีให้ตั้งแต่เริ่มเกมส์ โดยผู้เล่นสามารถกด L2 ในการบิดคันเร่งเพื่อชาร์จเก็บสะสม แล้วเอาไปใช้ได้ตามสะดวก ในตอนแรก เราจะสามารถใช้ท่วงท่าพิเศษของ Exceed ได้แค่ 1 Hit เท่านั้น เช่นท่า Streak ปกติจะพุ่งฟาดแค่ครั้งเดียว แต่หากเราอัพสกิล Exceed 2 และ 3 เพิ่มเข้ามาจะสามารถใช้ท่วงท่าได้เป็น 2 hit หรือ 3 hit ตามจำนวนแทบสะสม Exceed ที่เราบิดสะสมไว้

Tip ** ในผู้เล่นขั้นสูงการบิด Exceed ธรรมดาๆอาจไม่ทันใจนัก ซึ่งทางแคปคอมคำนึงถึงจุดนี้จึงเพิ่ม การบิด Exceed ขณะโจมตีไปด้วย ซึ่งในขณะที่จะโจมตีสุดปลายดาบของแต่ละท่าให้กด L2 หนึ่งครั้ง หากจังหวะถูกต้องก็จะเป็นการบิด Exceed ขึ้นหนึ่งช่องทันที  ซึ่งหากอัพสกิล Max Act จะช่วยให้เกิดอัตราการกด Exceed ทีเดียว ติดสามช่องได้เลย หรือหากใช้ชุด Atomatic ก็มีโอกาศติด Exceed โดยอัตโนมัติเช่นกัน

 

 

**Blue Rose - ปืนกุหลาบสีน้ำเงิน

ปืนพกลูกโม่ลายกุหลาบสีน้ำเงิน อาวุธคู่กายอีกชิ้นของนีโร่ ติดตัวมาตั้งแต่เริ่มเกมส์เลย ไม่รู้ไปขโมยมาจากไหน เพราะรูปร่างปืนมันต่างกับผู้ใช้เหลือเกิน  ปากกระบอกปืนจะมีสองช่อง ซึ่งหมายความว่า จะยิงได้ครั้งละสองนัดเลยทีเดียว แต่ที่ผมสงสัยคือ แขนนี่โร่มันทำด้วยอะไร ทำไมมันถึงยิงปืนลูกโม่ที่ยิงได้ 2 นัดต่อ 1ครั้งด้วยมือเดียวได้...  แถมรัวอีกต่างหาก

** The Power Of Charge Shot !! 

ปืนนี้ไม่มีความรุนแรงมากนัก จะใช้ในการชะลอการตกสู่พื้นดินขณะลอยกลางอากาศ หรือใช้ยิงเพื่อให้ศัตรูบางประเภทชะงักมากกว่า  แต่มันก็ไม่ได้อ่อนปวกเปียกขนาดนั้น หากแต่คุณอัพ Charge Shot มาละก็มันจะช่วยให้คุณเป่าศัตรูกระเด็นหรือหายไปจากพื้นที่ได้ในพริบตา(เวอร์ละ) โดยฉเพาะเลเวล 3 ที่มีการระเบิดฝังในอีกชั้นหนึ่งหลังจากยิงถูกตัวศัตรูแล้ว ความรุนแรงของมันก็เป็นสองเท่าจากเดิม ซึ่งจะช่วยให้เหล่าบรรดาบอส ชะงักและมึนเมาได้เลยทีเดียว แต่ต้องเสียเวลาชาร์จนานนิดนึง

Tip** กรณีที่ใช้ชุด Atomatic จะเป็นการชาร์จ Chage Shot ให้อัตโนมัติ

 

**Yamato - ดาบยามาโตะ

 

อาวุธคู่กายของเวอร์จิลใน DMC3 ลักษณะเป็นดาบญี่ปุ่น ความรุนแรงถึงขั้นตัดอากาศและเหล็กกล้าได้ในพริบตาเดียว มันกลับมาอีกครั้งใน ภาค 4 ในสภาพที่หัก (คาดว่าที่หักคงเพราะตอนที่เวอร์จิลสู้กับมุนดัส)แต่มันมาได้ยังไงก็มิทราบได้ เพราะไม่รู้ว่าตาแก่แซงคัสมันไปเก็บมาจากไหนกัน  แต่ที่รู้ๆมันเป็นกุญแจสำคัญในการปลดผนึกโลกปีศาจได้เลยทีเดียว  มันตอบสนองต่อความโกรธของนีโร่จึงทำให้มันประกอบได้อีกครั้ง และมอบพลังอันหมาศาลให้แก่ผู้ใช้(หรือสถิต?)

**The Power Of Devil Trigger !!

ดาบนี้จะใช้ตรงๆไม่ได้ แต่ต้องใช้ทางอ้อม (ยังไงวะ?) ผ่าน Devil Trigger นั่นเอง ซึ่งหลังจากนีโร่ได้ดาบนี้มาใช้จะสามารถแปลงร่างได้ โดยมีวิญญาญของเวอร์จิลร่างปีศาจสถิตอยู่ขณะโจมตี ซึ่งจะช่วยเพิ่มความรุนแรงของทวงท่าต่างๆขึ้นถึงสองเท่า เช่นปืนกุหลาบสีน้ำเงิน จากยิงปกติก็จะมีดาบเล็กๆคอยยิงช่วยด้วย เป็นต้น และยังมีรัศมีการโจมตีด้วยดาบที่ไกลขึ้นด้วยนะ แถมยังช่วยพลิกตัวขณะเสียหลักได้แถมยังเป็นเกราะป้องกันได้ด้วย (กดแปลงร่างขณะกระเด็นหรือขณะศัตรูจะเข้าถึงตัว)  และยังช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตได้ด้วย (แต่ป้องกันการโจมตีตรงๆไม่ได้) นอกจากนี้ยังมีท่าพิเศษสองท่า ที่เพิ่มขึ้นขณะแปลงร่าง โดยคุณต้องอัพสกิลที่ว่าซะก่อน (ราคาก็แพงพอตัว)ซึ่งความรุนแรงของมันนั้นเรียกได้ว่า โจมตีบอสครั้งชุดเดียวชะงักและมึนเมาทันที (แต่เสียเวลาชาร์จนานหน่อย)

Tip** แนะนำให้อัพสกิล Heart Of Trigger มาด้วยจะช่วยเพิ่มระยะเวลาในการเเปรงร่างให้นานขึ้น และ Purple Obe อย่าลืมซื้อด้วย เพราะจะช่วยเพิ่มแทบแปรงร่าง (เริ่มต้นมี 3 ช่อง)

 

 

มาถึงของเล่นใหม่แกะกล่องของภาค 4 และจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก...

** Devil Bringer !! -มือปีศาจพิซาติอสูร !!

มือปีศาจที่นีโร่ได้มาก่อนเกิดเหตุการณ์ใน DMC4 หนึ่งเดือน เป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดในเกมส์ คาดว่าน่าจะเป็นมือปีศาจของเวอร์จิลมาสถิตที่แขนของลูกชาย (ตามนิยายเขาว่างั้นกันอ่ะนะ) อีกทั้งยังเป็นมือที่ตอบสนองต่อดาบยามาโตะขณะนีโร่โกรธอีกด้วย แล้วแบบนี้จะให้คิดเยี่ยงไรละ?

**The Power of Buster !!!

มือนี้ช่วยให้เกมส์เล่นง่ายขึ้นและสะใจมากยิ่งขึ้น และเป็นความแปลกใหม่ของซีรีย์เลยก็ว่าได้ มันสามารถ จับศัตรู ทุบ เหวี่ยง ฉุด กระชากลากถู กระทำชำเรา (อันหลังนี่ไม่ใช่อย่าคิดลึก ) และทำลายเกราะป้องกันต่างๆ หรือจะดึงศัตรูเข้ามาใกล้หรือจะทะยานเข้าไปหาก็ได้ทั้งนั้น แถมยังเป็นกุญแจสำคัญในการผ่านมิชชั่นบางมิชชั่นอีกด้วย หรือเวลาสู้กับบอสหรือศัตรูบางตัว หากทำให้มันชักงักหรือมึนงงได้ เราสามารถใช้จังหวะนี้เข้าไปใส่ท่าพิเศษได้ทันที  และยังสามารถเคาเตอร์สวนการโจมตีของบอสบางตัวได้อีกต่างหาก หากผสมผสานร่างแปลง Devil Tringger เข้าไปจะช่วยเพิ่มทวีความรุนแรงถึงขีดสุด 

Tip ** นอกจากนี้มือนี่ยังมีสกิลแปลกๆด้วยนะ โดยจะได้มาจาการฆ่าบอสบางตัวหรือสถานที่บางสถานที่ เช่น บอสเครโด (Credo) หลังจากชนะแล้วเราจะได้สกิลใหม่เข้ามาในแขน (Hold) ซึ่งจะช่วยแบกศัตรูมาเป็นโล่ป้องกันได้ 

 

ข้อมูลบางจุดอาจผิดพลาด จขบ ขอกล่าวไว้ก่อนกันหน้าแตก

           

 

 

 

 

edit @ 18 Aug 2009 10:26:21 by Devil May Cry Fansite

edit @ 18 Aug 2009 11:33:43 by Devil May Cry Fansite