ทยอยลงเรื่อยๆนะครับผม ^ ^

**Swords**

 

ดาบในภาคนี้รูปแบบการโจมตีจะเหมือนกันหมดนะครับ แต่จะต่างกันที่ความรุนแรงของการโจมตี   

 

 

**Stringer

 

คำอธิบายเล็กๆน้อยๆ -  เป็นท่าที่เหมาะกับศัตรูบนพื้น จะเป็นการพุ่งเข้าไปแล้วแทงด้วยดาบ จนศัตรูกระเด็น 

วิธีกด -  ขณะอยู่บนพื้นดันอนาล็อคซ้ายไปทิศทางด้านหน้าตัวละคร + กดปุ่ม สามเหลี่ยม

 

**High Time

คำอธิบายเล็กๆน้อยๆ - เหมาะกับศัตรูขนาดเล็กหรือขนาดกลางที่อยู่บนพื้น ใช้ในการงัดศัตรูให้ลอยขึ้นไปกลางอากาศ 

วิธีกด - ขณะอยู่บนพื้นดันอนาล็อคซ้ายไปทิศทางด้านหลังตัวละคร + กดปุ่ม สามเหลี่ยม (หากกดสามเหลี่ยมค้างตัวละครจะลอยตามขึ้นไปด้วย)

 

**Air Attack

คำอธิบายเล็กๆน้อยๆ - ท่านี้เหมาะกับศัตรูประเภทบินอยู่ หรือเป็นการต่อคอมโบจาก High Time ก็ได้ 

วิธีกด -  กดล็อคเป้าหมายขณะอยู่กลางอากาศ + กดสามเหลี่ยม

 

**Helm Break

 

คำอธิบายเล็กๆน้อยๆ - ใช้โจมตีศัตรูที่อยู่บนพื้นด้วยการฟาดลง ส่วนมากจะใช้ต่อจากท่า Air Combo หรือ High Time  

วิธีกด - กดปุ่มสามเหลี่ยมขณะอยู่กลางอากาศ

 

**Bound

คำอธิบายเล็กๆน้อยๆ - การกระแทกศัตรูทำให้เสียหลัก คล้ายๆ Stinger แต่ระยะทางน้อยกว่า

วิธีกด - ขณะที่ขาตัวละครกำลังจะเตะพื้นดิน ให้กด ปุ่มสามเหลี่ยม + ปุ่มล้อคเป้าหมายค้างไว้

 

Sword Combo 

คำอธิบายเล็กๆน้อยๆ  - เป็นเหล่าทวงท่าที่ใช้บ่อยที่สุดและคล่องตัวที่สุด เหมาะที่จะรับมือกับศัตรูได้แทบทุกประเภท

 

**Combo A

วิธีกด - ขณะอยู่บนพื้นกด สามเหลี่ยม , สามเหลี่ยม , สามเหลี่ยม , สามเหลี่ยม

 

**Combo B

วิธีกด - ขณะอยู่บนพื้นกดสามเหลี่ยม 1 ครั้ง + ด้านอนาล็อคซ้ายไปด้านไหนก็ได้ แล้วกดสามเหลี่ยมรัวๆ

 

**Combo C

 

วิธีกด - ขณะอยู่บนพื้นกดสามเหลี่ยม 2 ครั้ง +ด้าอนาล็อคซ้ายไปด้านไหนก็ได้ แล้วกดสามเหลี่ยมรัวๆ

 

**Combo D

วิธีกด - ขณะอยู่บนพื้นกดสามเหลี่ยม 3 ครั้ง + ด้านอนาล็อคซ้ายไปด้านไหนก็ได้ แล้วกดสามเหลี่ยมรัวๆ

 

 

**Gun**

 

Ebolny & Ivory

 

ปืนที่ใช้ได้ดีในทุกสถานการณ์เหมาะกับศัตรูทุกประเภทและมีความคล่องตัวสูง

 

**Fire

 

คำอธิบายเล็กๆน้อยๆ - มีผลทำให้ศัตรูชะงักและตายได้หากยิงอย่างต่อเนื่อง 

วิธีกด- กดสี่เหลี่ยมอย่างต่อเนื่อง ขณะอยู่บนพื้นดิน

 

**Air Fire

 

คำอธิบายเล็กๆน้อยๆ - เหมาะสำหรับการชะลอการตกสู่พื้นดินช้าลง และใช้โจมตีได้ดีขณะอยู่กลางอากาศ 

วิธีกด- ขณะที่ลอยกลางอากาศ กดสี่เหลี่ยมรัวๆ

 

**Rain Storm 

 

คำอธิบายเล็กๆน้อยๆ - เหมาะสำหรับการโจมตีศัตรูบนพื้นขณะที่เราอยู่กลางอากาศ แต่จะโจมตีได้ที่ละ 1 ตัวและโอกาศโดนมีน้อย

วิธีกด- ขณะที่กระโดดสองจังหวะ ให้กดสี่เหลี่ยมต่อเนื่อง

 

**Twosome Time

คำอธิบายเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับท่า - เหมาะสำหรับสถานการณ์ที่ศัตรูล้อมรอบ จะช่วยให้ศัตรูเข้าถึงตัวยากขึ้น

วิธีกด - ขณะที่อยู่ภายในวงล้อมศัตรู กดล็อคเป้าหมายค้างไว้ + สี่เหลี่ยม + ทิศทางที่ต้องการจะยิง

 

**Shot Gun**

ปืนที่มีแรงอัดสูงและมีความคล่องตัวพอสมควร ใช้ในการโจมตีศัตรูที่บินอยู่หรือพวกบอสต่างๆได้เป็นอย่างดี

 

**Fire

คำอธิบายเล็กๆน้อยๆ - เหมาะกับการโจมตีศัตรูที่อยู่บนพื้น ยิ่งยิงในระยะใกล้มากเท่าไหร่ความรุนก็มากขึ้นเท่านั้น 

วิธีกด - กดสี่เหลี่ยมขณะอยู่บนพื้น

 

**Air Fire

คำอธิบายเล็กๆน้อยๆ - เป็นท่าใช้กับศัตรูประเภทที่บินอยู่หรือบอสที่บินอยู่ได้ดี 

วิธีกด - กดสี่เหลี่ยมขณะลอยกลางอากาศ

 

**Twosome Time

คำอธิบายเล็กๆน้อยๆ - เป็นท่าที่ใช้ขณะที่ศัตรูล้อมรอบ ทำให้ศัตรูเข้าถึงตัวได้ยากขึ้นและโจมตีได้หลายตัว

วิธีกด - ขณะอยู่ในวงล้อมศัตรู กดล้อคเป้าหมาย+สี่เหลี่ยม+ปุ่มทิศทางที่ต้องการจะยิง

 

**Fire works

คำอธิบายเล็กๆน้อยๆ - โจมตีศัตรูรอบๆที่อยู่ตัวละคร เหมาะกับสถานการณ์ศัตรูรายล้อม

วิธีกด - กดโจมตีด้วยดาบ 2 ครั้ง แล้วตามด้วย กดยิงปืนลูกซอง

Machine Gun

ปืนที่มีอัตราการยิงที่เร็วที่สุดในบรรดาปืนทั้งหมด แต่ก็แลกมาด้วยพลังโจมตีตีที่ต่ำเช่นกัน เหมาะกับการใช้โจมตีศัตรูให้ชะงักแล้วค่อยตามไปซ้ำด้วยอาวุธหนักๆอย่างได้ผล

**Fire

คำอธิบายเล็กๆน้อยๆ - เป็นการโจมตีขั้นพื้นฐานและได้ผลดีที่สุดของปืนชนิดนี้

วิธีกด - กดปุ่ม สี่เหลี่ยมรัวๆขณะอยู่บนพื้น

**Air Fire

คำอธิบายเล็กๆน้อยๆ - เป็นการยิงโจมตีศัตรูกลางอากาศ ซึ่งก็ได้ผลดีเช่นกัน สามารถช่วยให้ชะลอการตกลงสู่พื้นได้ช้าลง

วิธีกด - ขณะอยู่กลางอากาศ กดปุ่ม สี่เหลี่ยมรัวๆ

Rocket Launcher

ปืนที่มีพลังทำลายล้างสูงสุดในบรรดาอาวุธปืนทั้งหมด แต่ด้วยการโจมตีที่ค่อนข้างช้าจึงอาจไม่เหมาะกับศัตรูที่มีการเคลื่อนไหวเร็ว ปืนชนิดนี้เหมาะกับการโจมตีศัตรูตัวใหญ่ๆ ระดับบอส ฯ

**Fire

คำอธิบายเล็กๆน้อยๆ - การโจมตีขั้นพื้นฐานของปืน มีความรุนแรงอยู่พอตัว

วิธีกด - กดปุ่ม สี่เหลี่ยม ขณะอยู่บนพื้น

Air Fire

เนื่องจากปืนนี้มีน้ำหนักมาก จึงไม่สามารถใช้ยิงกลางอากาศได้ แต่ตัวละครจะใช้ปืน ในการโจมตีแทน ไม่เหมาะกับการใช้โจมตีศัตรูแบบตรงๆ แต่เหมาะกับการใช้ชะลอให้ตกสู่พื้นดินช้าลงมากกว่า

วิธีกด - ขณะอยู่กลางอากาศกดปุ่ม สี่เหลี่ยมรัวๆ

Twosome Time

คำอธิบายเล็กๆน้อยๆ - เป็นท่าที่ใช้ขณะที่ศัตรูล้อมรอบ ทำให้ศัตรูเข้าถึงตัวได้ยากขึ้นและโจมตีได้หลายตัว

วิธีกด - ขณะอยู่ในวงล้อม